test

"APSOLUTNO LAŽE O LEGALNOSTI ZIDA" Igor Legaz odgovorio na navode Cirila Zovka u Jutarnjem i priložio dokumente

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Igor Legaz
Igor Legaz reagirao je na intervju Cirila Zovka naslovljen: Vlasnik dva trgovačka centra i pet hotela: ‘Zbog incidenta s ogradom sam obolio, reći ću vam pravu istinu‘ i priložio dokumente. 

Intervju je objavljen u tiskanom izdanju, a na internetu se nalazi zaključana verzija

Priopćenje Igora Legaza prenosimo u cijelosti: 

Ćiro izjavljuje da je sve vrijeme znao za granicu pomorskog dobra, a apsolutno laže o "legalnosti" zida.

* Granica pomorskog dobra za područje ville Elite, koju je Vlada RH odredila početkom 1999. godene, javno je objavljena u NN-6/99.

* Ćiro Zovko je 2003. godine kupio villu Elite i morao je znati za uredbu Vlada RH o položaju granice pomorskog dobra kod ville Elite (on to u interview nedvosmisleno priznaje, ali granicu i danas smatra "ilegalnom").

* Ćiro Zovko je 2007. godine, prilikom rekonstrukcije ville Elite, "podigao" stometarski zid (sa željeznom ogradom), kojim je "zaokružio" villu Elite, ali je, ujedno, zapasao čitavu lapadsku uvalicu Gustijernica, pa se do javnog kupališta "ispod Elite" uopće nije moglo doći s kopnene strane. Kopneni pristup do kupališta "ispod Elite" uspostavljen je tek 2013. godine, igradnjom znamenitog Diamantnog puta.

* Građevinski inspektor je  rješenjem od 02.04.2008. naredio uklanjanje čitavog tog zida iz prostora, zbog nedostatka potvrde glavnog projekta.

* Nadležno ministarstvo, je rješenjem od 04.11.2008. odbilo žalbu, koju je tvrtka Ćira Zovka izjavila protiv navedenog rješenja građevinskog inspektora.

* Kako bi izbjegao prisilno uklanjanje zida, Ćiro Zovko je 2009. krenuo u postupak "legalizacije" rekonstrukcije ville Elite. U tom upravnom postupku, formirana je nova građevna katastarska čestica u k.o. Gruž [gruntovnica]: 1125/2. Oblik te nekretnine, nije više moguće naći na internetu, zato jer je za područje Babinog Kuka ukinuta katastarska općina Gruž (osnovana je nova katastarska općina: Dubrovnik Nova). Stoga prilažem skicu izgleda te novoformirane (građevne) katastarske čestice: 1125/2 k.o. Gruž, koja se ranije mogla naći na GUP pregledniku nekretnina Grada Dubrovnika. Iako je skica malog mjerila, vidno je da položajem i oblikom odgovara sadašnjoj k.č.br. 391/2 k.o. Dubrovnik Nova. 

* Ta novoformirana (građevna) parcela, sastavljena je od cjeline č.zgr. 788. k.o. Gruž, od (malog) dijela č.zem. 1065/19 k.o. Gruž, od (malog) dijela č.zem. 1065/84 k.o. Gruž, te od sjeveroistočne "polovice" dotadašnje  č.zem. 1125/2 k.o. Gruž (jugozapadna "polovica" dotadašnje č.zem. 1125/2 k.o. Gruž, kao nekretnina pomorskog dobra, dobila je oznaku: č.zem. 1125/3 k.o. Gruž ).

* Postupak "legalizacije" završen je Potvrdom o izvdenom stanju od 18.08.2010., koja je rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku, 

br. Z-5250/12 od 19.11.2012. zabilježena u gruntovnici. 

* Iz sadržaja Potvrde o izvedenom stanju, vidljivo je da Lučka kapetanija Dubrovnik nije sudjelovala u postupku, zato jer rekonstrukcija ville Elite (prema ispravama) nije zadirala u pomorsko dobro. Tom Potvrdom o izvedenom stanju, Ćiro Zovko je "spasio od uklanjanja" onaj dio stometarskog zida, koji se odnosi na naznačenu "novoformiranu (građevnu) katastarsku česticu: 1125/2 k.o. Gruž", a koja 

danas ima oznaku: k.č.br. 391/2 k.o. Dubrovnik Nova. 

* Međutim, Potvrda o izvedenom stanju od 18.08.2010., ne odnosi se (na primjer) na  k.č.br. 398/1 k.o. Dubrovnik Nova (tu je udruga "Divlja liga vaterpolo", prošlog mjeseca uredila prolaz, radi pješačkog prilaza do javnog kupališta "ispod Elite"). Rješenje o uklanjanju zida iz 2008. godine, obuhvaća taj dio zida. Taj dio zida (sa željeznom ogradom) nije "legaliziran" (jer je u zoni pomorskog dobra).

* Također, Potvrda o izvedenom stanju od 18.08.2010., ne odnosi se (na primjer) na  k.č.br. 391/6 k.o. Dubrovnik Nova. Tamo su skale sa sjeverozapadne strane ville Elite i veliki dvokrilni raštio na vrhu skala. Te skale, prije rekonstrukcije ville Elite, drukčije su izledale, nisu bile ničim "blokirane". Veliki dvokrilni raštio je postavljen 2007. godine prilikom rekonstrukcije ville Elite. Rješenje o uklanjanju zida iz 2008. godine, obuhvaća i taj raštio. Taj veliki dvokrilni raštio nije "legaliziran" (jer je u zoni pomorskog dobra) i nepoznato je zbog čega nije demontiran. Raštio je "oslobođen" za prolaz tek prije 3 godine (građani su "raskovali" taj raštio).

* Zakonitost granice pomorskog dobra (kao i posljedičnu parcelaciju katastarskih čestica) u okolini ville Elite, pravomoćno je utvrdio Visoki upravni sud RH, presudom, br. Usž-422/17 od 20.04.2018. Granica pomorskog dobra (kod ville Elite), dakle, nije "ilegalna" (kako to ustrajno tvrdi Ćiro Zovko). 

Za udrugu 

DIVLJA LIGA VATERPOLO 

Igor Legaz 

Popularni Članci