test

MEDITERRANEAN SKY je dolazio osamdesetih u Gruž , danas je podrtina u plićaku u Grčkoj

Autor: Ivo Batričević
Naš sugrađanin Ivo Batričević u novom broju feljtona 'Priče o moru i brodovima' donosi zanimljivu priču o brodu Mediterranean Sky. 

Britanska brodarska kompanija Ellerman je između dva svjetska rata imala respektabilnu flotu od preko sto trgovačkih i putničkih brodova od kojih je čak 60 stradalo u Drugom svjetskom ratu. Poslijeratna obnova flote obuhvatila je ugovor o izgradnji ukupno 100 brodova u brodogradilištu Vickers Armstrongs iz Newcastlea od čega i četiri istovjetna putničko-teretna broda sagrađena 1953.godine za liniju prema Južnoj Africi. Bili su to brodovi CITY OF PORT ELIZABETH, CITY OF DURBAN, CITY OF EXETER i CITY OF YORK.

Imali su 14941 BRT-a, bili dugi 165, široki 21,7 metara. Mogli su pored 11500 tona tereta prihvatiti i 107 putnika isključivo u prvom razredu. Dva šesterocilindrična Doxford diesel motora ukupne snage 12650 konjskih snaga na dvije propele omogućavala su im brzinu od 16,5 čvorova po ekonomičnoj brzi. Kada je nakon dvadeset godina uspješne plovidbe postalo jasno da posla na ovoj ruti više nema, brodovi su rasprodani.                                                                                                                  

Grčka kompanija Karageorgis Lines kupuje četiri identična broda

Tako su sva četiri broda prodana po bagatelnoj cijeni od 700 tisuća USD po brodu 1971. godine grčkom brodovlasniku Michaelu A. Karageorgisu koji ih je namjeravao preurediti u trajekte za prugu Grčka - Italija i natrag. Dva broda su uspješno preuređena, a dva koja je naknadno vlasnik htio preurediti u kruzere nisu nikad zaplovila s tom namjerom te su uskoro završila u rezalištu. CITY OF DURBAN je trebao postati luksuzni kruzer s imenom MEDITERRANEAN DOLPHIN, ali je izrezan u tajvanskom Kaohsiungu već 1974. Na brodu CITY OF PORT ELIZABETH su započeti radovi preobrazbe u luksuzni kruzer, prvo s imenom MEDITERRANEAN ISLAND, a potom MEDITERRANEAN SUN, ali su se radovi razvukli do 1980. kada je i on na Tajvanu završio u starom željezu.                                  

CITY OF EXETER uspješno postaje MEDITERRANEAN SEA, plovi kao trajekt između Patrasa, Brindisija i Ancone, a neko vrijeme je služio za smještaj izbjeglica u Luandi i na Jamajci. Raspremljen je u zaljevu Eleusis 1995., neko je vrijeme još plovio u Turskoj pod imenom TUTKU da bi konačno kao ALICE bio izrezan u turskoj Aliagi.

MEDITERRANEAN  SKY - Grčka kompanija Karageorgis Lines

Putničko-teretni brod  CITY OF YORK je izgrađen 1953. kao posljednji iz ove serije brodova. Plovio je iz Londona prema Africi i to za gradove Las Palmas- Kanarski otoci, Cape Town- JAR, Port Elizabeth - JAR, East London - JAR, Durban - JAR. Lourenco Marques - Mozambik i Beira - Mozambik. Plovidba od Londona do Cape Towna s ticanjem navedenih luka je trajala 15 dana. Godine 1971. je prodan grčkoj brodarskoj kompaniji Karageorgis Lines, koja ga je preuredila kao trajekt (ro- ro putnički) s prihvatom 800 putnika i 470 automobila na pruzi Patras, Brindisi, Ancona i natrag. Daju mu ime MEDITERRANEAN SKY i sada ima 16533 BRT-a. 

Koncem 1987.godine nakratko odlazi u Argentinu gdje pod novim imenom SITERRANEAN SKY plovi godinu dana iz luke Ushuaia u Argentini prema Antarktiku. Ponovo se vraća u Sredozemlje pod starim imenom MEDITERRANEAN SKY i nastavlja ploviti na istoj liniji. Zanimljivo je da 1995. sudjeluje kao transportni vojni brod u američkim invazijama prvo u Somaliji, a potom i na Haitiju. Sljedeće godine je ponovo u Jadranu između Patrasa i Barija, ali je već koncem 1996. raspremljen, prvo u Patrasu, a od 1999. u zaljevu Eleusis ispred Pireja. Kada je 2002. brodu zbog naglog prodora mora zaprijetilo potapanje, posada ga je namjerno nasukala na plićak uz samu obalu gdje se i danas u doista žalosnom stanju još uvijek nalazi. Pola broda je bokom u moru, a pola je na površini.

MEDITERRANEAN SKY je ukupno 11 puta kao kruzer uplovio u grušku luku, prvi put 6. listopada 1985. u 8:00 da bi sa 661 putnikom otplovio u 17:00 u pravcu Krfa. Sljedeće godine ne dolazi, a 1987. dva puta i to 28. svibnja i 9. listopada kada odlazi prema Anconi. U 1988. godini uplovljava ukupno 3 puta a 1989. pet puta. Nažalost, 13. listopada 1989. posljednji put podiže sidro i ovamo se više nikada ne vraća. Tako je i ovaj brod, član četvorke doista zanimljive sudbine, u svoje brojne plovidbe uključio i Dubrovnik kao svoju nezaobilaznu luku.

MEDITERRANEAN SKY je 2017. godine posjetila poznata udruga sprej grafita iz Berlina imena “1UP“. Na njegovom su boku nacrtali svoj logo koji se i danas može vidjeti iz satelita na Google Earthu.     

Popularni Članci