Skoro 15 tisuća umirovljenika dobit će naknadu, provjerite imate li pravo

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Grgo Jelavić/PIXSELL
HZMO javlja da će nacionalnu naknadu za starije osobe dobiti 14.220 korisnika (78,14 % žena i 21,76 % muškaraca), za što je osigurano 2.074.420,00 eura iz Državnog proračuna.

Podsjećaju u obavijesti za javnost da sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe (NN 156/23), nacionalna naknada od 1. siječnja 2024. iznosi 150,00 eura.

Tko ima pravo na naknadu?

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su:

· da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju

· da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (300,00 eura)

· da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi

· da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi

· da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenja ugovora.

Kad imate pravo na naknadu?

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani za stjecanje prava. Korisniku mirovine pravo pripada od prvoga dana nakon obustave isplate mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, a korisniku zajamčene minimalne naknade od prvoga dana nakon prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Iz HZMO-a napominju da se zahtjev za nacionalnu naknadu može podnijeti bilo kada i to osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-Građani.

Popularni Članci