Savez samostalnih sindikata Hrvatske u otvorenom pismu: U Vodovodu se krše prava radnika; Iz Vodovoda demantirali sve optužbe!

Autor: dubrovackidnevnik.hr Autori fotografija: Goran Mratinović
Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) uputio je gradonačelniku Dubrovnika Matu Franoviću otvoreno pismo zbog, kako navode, 'potpunog izostanka socijalnog dijaloga između Uprave i sindikata koji djeluju u društvu Vodovod Dubrovnik d.o.o.', među kojima je i Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH), koji je član Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH).

"Koristim priliku podsjetiti na naš zajednički sastanak održan u Gradskoj upravi Grada Dubrovnika u studenome 2023. godine, na kojem je i s vaše strane izražena želja za uspostavljanjem socijalnog dijaloga u Vodovodu Dubrovnik d.o.o.. Naime, obećali ste kako ćete žurno organizirati sastanak Uprave i svih sindikata koji djeluju unutar Vodovoda Dubrovnik, kako bi se riješile smetnje i nesuglasice oko socijalnog dijaloga, a do čega do danas nije došlo. Sve što su sindikati radili u posljednje vrijeme, radili su poštujući procedure i propise, a što se isto ne može reći za Upravu", stoji u pismu upućenom Frankoviću koje potpisuje Mladen Novosel, predsjednik SSSH.

ARGUMENTI SINDIKATA 

"Tijekom proteklih nekoliko mjeseci, sindikalni predstavnici u Vodovodu Dubrovnik više su se puta pisanim putem obraćali Upravi društva, jasno i argumentirano upozoravajući na nepravilnosti vezane uz organizaciju rada i prava radnika, te zahtijevajući od Uprave da provjeri njihove navode i ispravi uočene nepravilnosti. Konkretno, radilo se, između ostaloga, o nepoštivanju obaveze savjetovanja s radničkim vijećem, odnosno sindikalnim povjerenikom u funkciji radničkog vijeća, prilikom donošenja odluka važnih za položaj radnika (članak 150., stavak 1. Zakona o radu), na što je Uprava upozorena dopisom od 27. prosinca 2023. godine, te o neispravnom obračunu i isplati naknade plaće za godišnji odmor i naknade za prijevoz, na što je upozoreno dopisom od 17. siječnja 2024. g., kao i o posebno problematičnim slučajevima stavljanja radnika u nepovoljniji položaj zbog članstva u sindikatu", navodi nadalje u pismu spomenuvši potom nalaze inspekcije te pokretanje prekršajnih prijava. 

"O svemu navedenome postoje rezultati inspekcijskih nadzora Državnog inspektorata - Inspekcije rada u korist sindikata i radnika, te su protiv poslodavca Vodovod Dubrovnik d.o.o. pokrenute prekršajne prijave, a u tijeku je još jedan inspekcijski nadzor. S obzirom da je u svim ovim slučajevima izostala reakcija Uprave, koja se pritom posve oglušila na upozorenja i zahtjeve za rješavanjem uočenih nepravilnosti koje su uputili za to ovlašteni sindikalni predstavnici u Društvu, dužan sam vas, kao predsjednika Skupštine društva ispred Grada Dubrovnika koji je većinski vlasnik, upozoriti da SSSH i SSKH ne mogu tolerirati ovakvo odbijanje socijalnog dijaloga sa sindikalnim predstavnicima koje su sami radnici izabrali", stoji, među ostalim u pismu upućenom Frankoviću u kojem je dodano i kako će, u nedostatku dijaloga oko rješavanja problema, 'biti prisiljeni razmotriti i druge mjere koje im stoje na raspolaganju, uključujući javne istupe i prosvjede, kao i sudske sporove'. 

ODGOVOR VODOVODA

Nakon otvorenog pisma Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, očitovao se i Vodovod Dubrovnik. Njihovo očitovanje prenosimo u nastavku.

"Prvenstveno ističemo kako uprava trgovačkog društva VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Vladimira Nazora 19, OIB: 00862047577 (dalje u tekstu: Društvo) poštuje zakonske odredbe kako Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23, dalje u tekstu: ZOR) tako i svih ostalih zakona i podzakonskih akata koji se primjenjuju na poslovanje Društva.

 Na navode iz otvorenog Pisma o nepoštivanju obaveze savjetovanja s radničkim vijećem odnosno sindikalnim povjerenicima sukladno članku 150. ZOR-a, potrebno je istaknuti kako u Društvu djeluju tri (3) sindikata kojima je putem Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti utvrđena reprezentativnost za kolektivno pregovaranje:

-NEZAVISNI SINDIKAT VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.  – 63 člana (53,38%)

- SINDIKAT ZAPOSLENIKA VODOOPSKRBE I ODVODNJE HRVATSKE                                                         

Sindikalna podružnica Vodovod i kanalizacija Dubrovnik   – 31 član (26,27%)

- SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA U KOMUNALNIM I SRODNIM DJELATNOSTIMA HRVATSKE, Sindikalna podružnica Vodovod Dubrovnik d.o.o.   – 24 člana (20,34%)

dok radničko vijeće nije utemeljeno. Sukladno članku 153. stavku 4. ZOR-a u tom slučaju, sindikati se moraju sporazumjeti o sindikalnom povjereniku, odnosno povjerenicima koji će preuzeti prava i obveze radničkog vijeća, a o postignutom sporazumu sindikati su dužni pisano obavijestiti poslodavca. Tri sindikata koja djeluju u ovom Društvu nisu se sporazumjela o sindikalnom povjereniku niti su takav sporazum dostavili poslodavcu. Slijedom zakonskih odredbi Društvo se nije dužno savjetovati sa sindikalnim povjerenicima budući da isti nisu postigli sporazum, no iako ga zakonske odredbe na to ne obvezuju Društvo provodi savjetovanje sa svim sindikalnim povjerenicima", stoji u odgovoru Vodovoda.

"Upravo je Zapisnikom o obavljenom inspekcijskom nadzoru Državnog inspektorata, Područnog ureda Split, Ispostave u Dubrovniku, KLASA: 116-02/24-01/164, URBROJ: 443-02-03-14-24-5 od dana 26.01.2024. godine utvrđeno kako je Društvo pozvalo sva tri sindikata koja djeluju u Društvu na očitovanje i sudjelovanje u procesu donošenja Pravilnika o radu Društva.U Pismu se ističe kako o nepravilnostima u Društvu postoje rezultati inspekcijskih nadzora Državnog inspektorata u korist sindikata i radnika, što je netočno. Naime, iako su pojedini sindikati koji djeluju u Društvu više puta prijavljivali radnje koje smatraju nepravilnima, inspekcijski nadzori u odnosu na takve nepravilnosti nisu pokrenuti, a oni koji jesu završeni su pravomoćnom oslobađajućom presudom za Društvo.

Navodi o stavljanju radnika u nepovoljniji položaj zbog članstva u sindikatu neistiniti su i nepojmljivi, budući da Društvo sve svoje radnike tretira na isti način i brine o pravima svakog od svojih radnika. Upravo iz razloga što Društvo svoje radnike tretira ravnopravno, bez ikakve diskriminacije, Društvo ne može slijepo slijediti pogrešna tumačenja zakona i propisa od strane Sindikata, već djeluje sukladno zakonskim odredbama, jednako i pošteno prema svima", nadalje navode te demantiraju navode oko kršenja radničkih prava. 

"Ovim putem želimo ukazati da Društvo tijekom korona pandemije nije smanjilo plaće radnicima što je s druge strane većina poslodavaca, pa tako i onih u vlasništvu jedinica lokalne samouprave napravila. Štoviše, Društvo je od 2021. godine počelo s isplatama dodataka svim radnicima na ime novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika. Tijekom 2023. godine na ime „hranarine“ svim radnicima isplaćivano je mjesečno po 66,36 eura, a za siječanj i veljaču ove godine isplaćeno je 200,00 eura. Pored navedenog Društvo je tijekom 2023. godine isplatilo svim radnicima novčanu nagradu za rezultate u visini od 100,00 eura, regres u visini od 200,00 eura, uskrsnicu u visini od 132,73 eura i božićnicu u visini od 300,00 eura te svim radnicima koji imaju maloljetnu djecu do petnaest godina starosti 132,73 eura. Pored gore navedenih neoporezivih naknada koje su kontinuirano isplaćivane radnicima temeljem odluke Uprave, Društvo je u dva navrata povećalo plaće svim radnicima. Prvo povećanje osnovice plaće bilo je u studenom 2022. godine u iznosu od 8,20 % bruto, a drugo povećanje plaće s primjenom od siječnja 2024. godine  u iznosu od 8,80 % bruto osnovice i povećanje stalnog mjesečnog dodatka u iznosu od 65,75% bruto. Zaključno, ukupno bruto povećanje plaće za sve radnike u zadnjih 15 mjeseci iznosilo je minimalno preko 21%, pri čemu su radnici s najnižim primanjima zbog znatnog  povećanja  stalnog  mjesečnog dodatka na plaću koji je isti za sve radnike dobili postotno veći iznos.

 Neovisno o svemu prednje navedenom, Društvo ističe kako je uvijek bilo spremno na razgovor i kolektivno pregovaranje međutim reprezentativni sindikati prethodno moraju utemeljiti pregovarački odbor sindikata za kolektivno pregovaranje, a ukoliko reprezentativni ne utemelje pregovarački odbor u zakonskom roku, svaki reprezentativni sindikat ima pravo sudjelovanja u radu pregovaračkog odbora s jednim predstavnikom. Do danas isti nisu zajednički pokrenuli ozbiljniju inicijativu kolektivnog pregovaranja sa poslodavcem.

Važno je za istaknuti da Uprava Društva kontinuirano unapređuje kako materijalna tako i druga prava radnika unatoč nepostojanju Kolektivnog ugovora", stoji u odgovoru koji potpisuje predsjednik Uprave Vodovoda Dubrovnik Lukša Matušić. 

Popularni Članci